documenten

Verenigingsdocumenten

Hieronder vindt u onze Statuten, onze meest recente Jaarverslag, het Huishoudelijk Reglement en het Tuinreglement. De notulen van Algemene Ledenvergaderingen zijn alleen beschikbaar voor leden.

Conflicten

Ook bij een volkstuinvereniging kunnen conflicten ontstaan. Gelukkig komt dit niet veel voor, maar als er zich toch problemen voordoen, verwachten wij van onze leden dat eerst onderling naar een oplossing wordt gezocht. Wanneer dit niet lukt, zal het bestuur een bemiddelende rol spelen. Mocht ook dat geen oplossing bieden, dan zal het bestuur dwingend en bindend optreden.